Beste Ginderbuitenaren,
Het Bestuur van het Parochiecentrum wil u via deze weg weer meer info geven over het reilen en zeilen van het PC. Nadat we vorig jaar het dak van onze grote zaal hebben vernieuwd met de nodige isolatie en de verdere plannen kenbaar hebben gemaakt, zijn we er dit jaar dus weer terug goed ingevlogen. Zoals vorig jaar aangekondigd is de grote zaal stevig aangepakt.
Een korte opsomming van wat er is gebeurt , gestaafd met enkele foto’s tonen dit alles. Eerst moesten er natuurlijk de nodige plannen getekend en goedgekeurd worden. Deze vergunning kregen wij eind vorig jaar en dus werd alles in gang gezet en gestart met de werken. Eerst werd er in de planning van de zaal een periode geprikt om deze werken uit te voeren. Dit werd dan gepland van eind mei tot half augustus, tussen twee huwelijksfeesten in. Aan de bijbouw werd reeds eerder al gestart om dan na het laatste huwelijksfeest direct aan de binnenwerken te beginnen.
De rechter zijmuur en ramen werden eruit gehaald om zo de zaal een 3 meter breder te maken over de ganse lengte. Het podium werd eveneens grondig aangepakt en kan nu over de ganse breedte van de zaal gebruikt worden, is achteruit gebracht en is even hoog gemaakt als de bestaande zaal.
Het gedeelte dat vooruit sprong is verdwenen en zodoende wordt de zaal ook hier weer groter. Verder werden er nog extra toiletten gebouwd en achteraan een nieuw zaaltje.
De verlichting werd volledig vernieuwd evenals de verwarming ,waar we overgeschakeld zijn van mazout naar gas en gecombineerd met airco en luchtcirculatie kan er ten alle tijden van onze zaal genoten worden. De wifi werd ook volledig, professioneel, aangepast over het ganse Parochiecentrum zodat ook dit probleem is opgelost. En alsof dit nog niet genoeg was, zijn er meteen ook zonnepanelen geïnstalleerd.
Dit alles werd zoveel mogelijk met onze lokale zelfstandigen of sponsors verwezenlijkt en natuurlijk hebben wij zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en een stevige hand geholpen in deze toch wel grote werken. Tijdens deze werken hebben wij meerdere keren mogen horen , amai – goe bezig – proficiat enz.
Dit doet natuurlijk onnoemelijk veel goed en stimuleert ons om nog verder door te gaan.
Dit alles heeft echter een stevige prijskaart en daarvoor hebben wij dus enkele leningen moeten aangaan, maar we mogen zeker het Gemeente Bestuur van Mol niet vergeten met hun sponsoring, waarvoor “ nen dikke merci “.