PC Ginderbuiten

Ontstaan & geschiedenis

Enkele feiten op een rijtje

1964

Door het onstaan van allerlei verenigingen in de parochie groeide de behoefte aan een parochiezaal. De verenigingen wilden nieuwe lokalen, met een eigen café en een feestzaal. Pastoor Smits zag dat niet zitten, omdat Ginderbuiten toen 17 cafés en 3 feestzalen telde. De pastoor kreeg toen veel tegenstand van alle verenigingen; hij trok zich drie dagen terug om te bezinnen en gaf daarna toe.

Januari 1965

Op 24 januari 1965 werd een bouwclub gesticht. Architect Verbist tekende de plannen, die op 25 april goedgekeurd werden.

September 1966

Aannemer Jan Huysmans begon het laatste kwartaal met de nieuwe bouw, die op 17 september 1966 ingezegend werd.

1968

Toen in 1968 de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, kwam de noodkerk vrij en werd ze als feestzaal ingericht. Dadelijk onstond het idee om de feestzaal met het café te verbinden en zo onstond de middenzaal. Nadien werden er nog veel verbeteringen aangebracht, zoals het herinrichten van de feestzaal, het bijbouwen van een keuken.

1972

De beheerraad bestond uit volgende personen: Berghmans Carlo, Huijsmans Jan, De Groof Vik, Caers Leon en de pastoor van Ginderbuiten. Smits, Wim Haegens, Frans Van Deursen, Theo Derdin, Piet Castelein en als laatste Louis Van Gorp zijn als pastoor nog lid geweest van het bestuur.

1975

Hebben nadien nog in de raad meegewerkt: Leo Volders, John Verhoeven, Cor Boers, Wim Damen, Paulina Caers, Carl Boers.
Wat heeft de beheerraad in die jaren zoal hersteld en vernieuwd? Het terras voor het café aangelegd (was voordien gras met een boom er op), Het café grondig vernieuwd. De keuken van de grote zaal vernieuwd. Nieuwe ramen in de grote zaal. Twee vergaderlokalen gemaakt. Een terras aan de grote zaal gemaakt. En samen met de gemeente en Okra werden er petanquebanen aangelegd.

2006

Een nieuwe raad van bestuur heeft het PC Ginderbuiten overgenomen sinds juli 2016. De raad bestond uit volgende personen: Jo Staes, Guido Boons, Willy Damen, Karel Janssens, Cor Boers en Ivo Belmans. De woning van de conciërge werd gerenoveerd. De leerlingen van Sint-Lutgardis renoveren de zalen (herschilderen).

2009

Verschillende zalen werden gerenoveerd.
Zaal 1 werd voorzien van een nieuwe inboedel. Aan zaal 1 (grote zaal) werd een terras aangelegd. En de isolatie van de zolder werd verder afgewerkt.

2012

Het vroegere chirolokaal werd afgesloten. Er werd een nieuwe vaatwasser voor zaal 7 (keukentje café) aangekocht.
Installatie nieuwe boiler voor centrale verwarming.

Juni 2013

Op 18/06/2013 gebeurde de overdracht naar het nieuwe bestuur.
Het huidige bestuur dankt dan ook de vorige bestuursleden voor hun inspanningen en realisaties.

2013

In juli 2013 is er een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit volgende personen : Gert Vernelen, Lucienne Caerstiaenssen, Christof Meynen, Bart Vanmarcke en Hans Willems.
Onder het bestuur zijn volgende veranderingen gebeurd: plaatsing hoogrendementsglas in zaal 7 en woonst gerant.
Ook werd de inboedel vernieuwd in zalen 2 en 7, dit in samenwerking met de brouwerij Haacht. De tapinstallaties werden vernieuwd in zalen 1,2 en 7. Ook werd er wifi voorzien in alle zalen. Er zijn nu ook terrasstoelen en -tafels voor zowel het café als de grote zaal.

2014

Voor de keuken van zaal 1 werden nieuwe borden en bestek aangekocht met reserve materiaal, Hekse keteltjes en schotels.

2015

De grote keuken werd gerenoveerd, het plafond werd aanzienlijk verlaagd. Een industriële vaatwasser werd geplaatst, nieuwe potten en RVS – tafels werden aangekocht. De keuken werd in twee gespitst zodat ook aan zaal 2 nu een kleine keuken is gezet met nieuwe borden en bestek. De grote keuken heeft deze vorig jaar reeds gekregen.

2016

Dit jaar werd er heel wat geschilderd in zowel de grote ( 1 ) als de kleine ( 2 ) zaal. Buiten werd het aanzicht aangepast met de kleuren van Ginderbuiten ( Blauw – Wit ). In de grote zaal werd er een beamer met groot scherm geplaatst.

2017

Zaal 2 + zaal 4 ( ex – café ) hebben ook een scherm + beamer gekregen. Er werd aan zaal 1 een gebouw bijgeplaatst om zo meer opslag te verkrijgen. De opslagplaats in de keuken werd ook op orde gebracht en er werden nieuwe borden en bestek aangekocht.

2018

Dit jaar werd in onze zaal 2 ( midden zaal ) de toog in een nieuw kleurtje gezet en werden er geluidwerende gordijnen opgehangen. Er werd een eerste maal gesproken om ook de grote zaal uit te breiden en plannen werden gesmeed. Er werden speeltorens aangekocht voor zowel de grote zaal als zaal 4 ( ex – café ). De muziekinstallatie in zaal 1 werd aangepast met een nieuwe hifi – installatie.

2019

Het nieuwe bijgebouw in zaal 1 werd verder afgewerkt met een nieuwe koelkamer ( achter “ den toog “ ) en in gebruik genomen. Het kleine vergaderzaaltje ( 3 ) werd voorzien van een kleinere “ keuken “ met spoeltafel, glazen en tassen + koeling. Buiten aan zaal 1 werden er enkele petanque banen verwijderd en werd het terras uitgebreid met daaraan een met kunstgras aangelegd plein omringt door boompjes en plantjes. De aangekochte speeltuigen voor zaal 1 & 4 werden in wit zand gezet. Voor zaal 2 werden er nieuwe tafels en stoelen aangekocht en werden de ramen vervangen door hoog rendementsglas samen met deze van de keuken. De uitbreiding van zaal 1 kwam weer ter sprake en de eerste planning werd opgemaakt. De nodige plannen werden opgemaakt en vergunningen aangevraagd.

2020

Corona ( covid – 19 ) heeft zijn effect niet gemist, wij moesten verplicht onze deuren sluiten. Tijdens de sluiting werd het hele gebouw grondig gepoetst en de inkom + wc’s in een nieuw laagje verf gezet, de verlichting werd vervangen door led – verlichting. De inkom deuren werden vervangen en onze zaal 4 werd ook in een andere kleur gestopt, het speeltuintje naast de zaal is opgekalefaterd. Zaal 2 kreeg ook een laagje verf maar vooral nieuwe ledverlichting en de toog kreeg een volledige make – over met nieuwe koelingen en tapinstallatie. Het buitenkoertje werd opgekuist en kreeg ook verlichting Onze grote zaal kreeg nu dezelfde kleuren. Er werd een AED – toestel geplaatst aan de inkom. Het hele electriciteitsnet werd nagekeken en aangepast waar nodig evenals de brandveiligheid werd aangepakt en bijgesteld aan de nieuw normen.

2021

De buitenverlichting vooraan het PC werd eindelijk terug hersteld en er werd blauwe ledverlichting gehangen. De plannen voor de nieuwe verbouwingen van onze grote zaal zijn klaar en goedgekeurd, de nodige fondsen worden bij elkaar gezocht. Er werd een nieuw dak, met de nodige isolatie, geplaatst op onze grote zaal.

2022

De verbouwingen van de bijbouw vangen reeds aan in maart om dan de binnen werken eind mei tot eind augustus te laten doorgaan. Alle elektriciteit wordt vervangen en led verlichting geplaatst, de wifi wordt mee opgenomen zodat dit ook eindelijk zou opgelost moeten zijn. Het podium wordt naar achter gebracht zodat er meer zaalruimte vrijkomt en het plafond boven het podium wordt ook verlaagd. De verwarming wordt van mazout overgezet naar gas en er wordt airco mee voorzien, zo is onze zaal normaal weer voor enkele jaren “ safe “ met de geldende regels. Alsof dit nog niet genoeg is worden er ook meteen zonnepanelen geïnstalleerd. Voor de netheid van de zalen werd er ook een kuismachine aangekocht. Door een stormpje werd het muurtje vooraan de oprit omver geblazen , dit werd dan ook maar meteen terug gemaakt en met led – verlichting voorzien. Door leveringsproblemen zal niet alles tijdig klaar geraken maar hopelijk komt dit alles wel snel in orde.

2023

De werken worden verder gezet. Na de uiteindelijke levering van de nodige materialen kan alles verder afgewerkt worden, de nieuwe wc’s worden geplaatst, het nieuwe zaaltje achter het podium kan worden afgewerkt en een terraske is hier ook voorzien.
Dit alles heeft, door de grotere kosten, een serieuze hap uit ons budget gehaald en hebben we meerdere leningen moeten aangaan, er werden zelfs persoonlijke renteloze leningen aangegaan door enkele Bestuursleden.
Nu is het enkel nog enkele kleinere afwerkingen afwerken en hopen dat de mensen en verenigingen ons weer gaan kennen om gebruik te maken van onze zalen.